• Organisatie

  Credea logo
  Scale Dogs logo
  Scale Dogs logo
  Scale Dogs logo
 • Wij ondersteunen:

  Scale Dogs logo
 • snellerbetaaldworden
pic4

Opleidingen

Na een uitgevoerde audit is het mogelijk de betrokken mensen binnen uw bedrijf een opleiding in het voeren van een efficiënt Credit Management te geven.

Onze opleidingen in Credit Management baseren zich op drie peilers, namelijk:

 • Een beschrijving van wat Credit Management eigenlijk inhoudt, wat de bedoeling en het belang er van is.
 • Bepaling van de verschillende onderdelen van een degelijk Credit Management.
 • De rol die alle verschillende diensten en collega’s kunnen spelen bij het voeren van het Credit Management.

Aanpak

Het volledige Credit Management wordt samen met u doorgenomen.

Al naargelang de betrokken dienst binnen uw bedrijf verleggen we de invalshoek en leggen we specifieke accenten met als doel de gehele organisatie beter op elkaar af te stemmen.

De informatie die uit de gevoerde audit is gekomen verwerken we tot voorbeelden op maat van uw bedrijf.

Voordelen

 • Rekening houdende met de elementen die uit de audit zijn gekomen kan de opleiding de juiste accenten leggen voor uw bedrijf.
 • Het is een interactieve en praktische opleiding.
 • Op basis van de ervaringen met uw klanten en uw cijfers worden duidelijke voorbeelden gegeven.
 • Er wordt gewerkt met iedere bij het Credit Management betrokken dienst afzonderlijk, ten einde hun rol optimaal te benutten.
 • Op maat van uw bedrijf.

Contacteer ons hiervoor vrijblijvend. Tijdens een persoonlijk gesprek zullen wij met u de voordelen, in combinatie met alle andere Credit Management "tools" in detail bespreken.

Coserma slogan